U noći punog meseca…

U noći punog meseca pričaju ljudi stari

U noći punog meseca čudne se zbivaju stvari

U noći punog meseca kažu legende sveta

U noći punog meseca vukodlak poljima šeta

U noći punog meseca priroda se plasi sama

U noći punog meseca nešto je čudno u nama

U noći punog meseca slutnje nas i muke guše

U noći punog meseca tužne su naše duše

U noći punog meseca glupost ti na pamet pada

U noći punog meseca umire i svaka nada

U noći punog meseca vladaju sile tame

U noći punog meseca zlo i gresi nas mame

U noći punog meseca nemir je u svetu celom

U noći punog meseca caruje i mojim telom

U noći punog meseca uglavnom su mračne teme

U noći punog meseca mnogo je teško vreme

U noći punog meseca reših da oporobam sreću

U noći punog meseca odlučih da se predati neću

U noći punog meseca pronađoh snagu u sebi

U noći punog meseca saznah pripašću tebi

U noći punog meseca želim da držim ti ruku

U noći punog meseca da zaboravim na muku

U noći punog meseca da ljubav i sreća pobede

U noći punog meseca oslobodim se bede

U noći punog meseca dobijem nagradu s neba

U noći punog meseca ti si sve što mi treba!

 

Autor: Gocko

21.11.2010.